Nu ska du kunna hitta mapparna med FS9.cfg filen.

Öppna filen med Notepad förslagsvis.

Lite tips!

Ett knep som vissa använder för att ställa in sitt optimala värde på TEXTURE_BANDWIDTH_MULT är att ändra det till 100 och sedan i steg om 50, öka värdet tills FS9 rycker. Då sänker man värdet med 50 igen. Det kommer att ladda dina texturer mycket mycket snabbare än förut och undviker suddighet. Om du upplever ryckningar vid ett värde på 100, SÄNK TEXTURE_BANDWIDTH_MULT= från 100 till 80. Man kan säga att över 100 kan man höja och sänka med jämna 50 tal, under 100 kan man använda 20 som värdeändring.

DIN FRAME LÅSNING MÅSTE REDUCERAS ANNARS KOMMER DETTA INTE ATT FUNKA.

För x800 – x1600 och likvärdiga Nvidia kort, lås din frame på 22 FPS 

Japp, du läste rätt… 22 (du kan kanske öka till 24 efter den är färdigtweaked)

För x850xt och likvärdiga Nvidia, lås den på 25 FPS 

Copyright RB Design.se © 2006

Kalibrering av FS9.cfg 

Det här är en hjälp att ställa in och finjustera värdena i FS9.cfg filen

Det handlar INTE om någon överklockning eller sådana saker, utan endast om enkla ändringar av några värden för simulatorns arbetstakt.

Resultatet kommer att vara en simulator som flyter på som den aldrig gjort förut. Ryckningar är lika med noll eller väldigt sällan. Marktexturerna kommer att visas på ett skarpare och tydligare sätt.

Vart hittar man FS9.cfg filen då kanske du tänker. C://documents and settings/(ditt user account)/application data/microsoft/FS9

Hittar du inte dessa kataloger kan du gå upp och trycka på verktyg (tools) i listen högst upp i utforskaren. Sedan väljer du folder options/view fliken, under mappen Hidden files and folders ska alternativet "show hidden files and folders" vara ikryssat. Tryck verkställ...... KLART!!!

Det första du ska göra är att kopiera FS9.cfg filen och sedan klistra in den igen, då får du en fil som heter "copy of FS9.cfg" och den utgör då en backup ifall det skulle behövas. Du kan då arbeta i lugn och ro med orginalfilen utan att vara orolig.

OM DU INTE ANVÄNDER ETT HYGGLIGT VIDEO KORT OCH CPU/MOTHERBOARD.... GLÖM DENNA TWEAK, DEN KOMMER INTE ATT GÖRA NÅGOT FÖR DIG

När du bootar första gången … VÄNTA med att dra några slutsatser om tweaken tills du flugit en stund.  Den kommer sannolikt behöva finjusteras lite mer efter just ditt system.

Jag skulle INTE överskrida 10 som värde för TextureMaxLoad =X. Godkända värden är (3 default) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10… men det går att sätta ett högre värde.

För x1800 och likvärdiga Nvidia kort, lås den på 28 FPS 

För x1900 och 7900GT – GTX, lås den på 30 FPS

Vet du inte vad du ska välja, sätt den på 22 FPS

Ändringar är i rött

[PANELS]

IMAGE_QUALITY=1

UNITS_OF_MEASURE=0

QUICKTIPS=0

PANEL_MASKING=1

PANEL_STRETCHING=1

[OldModules]

fssound.dll=1

SOARRec.dll=1

[Weather]

WindshieldPrecipitationEffects=1

MinGustTime=10

MaxGustTime=500

MinGustRampSpeed=1

MaxGustRampSpeed=200

MinVarTime=5

MaxVarTime=50

MinVarRampSpeed=10

MaxVarRampSpeed=75

TurbulenceScale=1.000000

DefaultVisibility=0

DynWx_MedianDewPointSpread=10.000000

DynWx_ProbCloudFormForMedianDewPoint=0.000500

DynWx_MaxDewPointSpread=50.000000

DynWx_ProbCloudFormForMaxDewPoint=0.000125

DynWx_ProbCloudFormForMinDewPoint=0.100000

DynWx_DryTempLapsePer1000Meters=9.000000

DynWx_ProbCloudFormForDryTempLapse=0.000500

DynWx_MoistTempLapsePer1000Meters=3.300000

DynWx_ProbCloudFormForMoistTempLapse=0.040000

DynWx_MaxProbCloudChangePerMinute=0.040000

DynWx_MultiplierForDynamicWeatherLevelMild=0.50000 0

DynWx_MultiplierForDynamicWeatherLevelNormal=1.000 000

DynWx_MultiplierForDynamicWeatherLevelHigh=3.00000 0

DynWx_MultiplierForDynamicWeatherLevelExtreme=10.0 00000

DynWx_TempChangePercentageForOvercastClouds=0.7500 00

DynWx_TempChangePercentageForMinDewPoint=0.700000

DynWx_MaxTempChangePerMinute=0.060000

WeatherServerAddress=fs2k.zone.com

WeatherServerPort=80

WeatherGraphDataInDialog=0

DynamicWeather=3

LOADWEATHER=1

MAX_UNLIMITED_VIS=36210 // Ändra från 96560. Somliga väljer att sätta den till 48280.

CLOUD_DRAW_DISTANCE=4

3D_CLOUD_PERCENT=100

DETAILED_CLOUDS=1

CLOUD_COVERAGE_DENSITY=7

DownloadWindsAloft=1

DisableTurbulence=0

CloudsImpostorRingRadius=64000.000000

[INTERNATIONAL]

ASLAT=3

ASLON=0

MEASURE=0

[MISC]

COM_RATE=7

LOG_TIME=0

FOREIGN_TRANSLATOR=0

LOG_FILE=

[STARTUP]

DEMO=0

LOADSIM=1

LOADWINDOW=1

SHOW_OPENING_SCREEN=1   ( sätter man 0 här hoppas simmen över steget med menyn där man väljer flygplats och plan i början)

STARTUP_DEMO=

[GRAPHICS]

FULL_SCREEN=0

PERFORMANCE_MODE=0

DEF_PERF_MODE=6

TEXT_SCROLL=1

AUTO_LOD=0

DETAIL_TEXTURE=1

WATER_EFFECTS=2

TERRAIN_USE_VECTOR_MAP=1

TERRAIN_USE_VECTOR_OBJECTS=1

EFFECTS_QUALITY=2

GROUND_SHADOWS=1

SMOOTH_VIEW=1

IMAGE_SMOOTHING=1

COCKPIT_HIGH_LOD=1

AIRCRAFT_SHADOWS=1

LANDING_LIGHTS=1

IMAGE_QUALITY=0

TEXTURE_BLDG=1

TEXTURE_GND=1

TEXTURE_WATER=1

AIRCRAFT_TEXTURE=2

SEE_SELF=1

TEXTURE_QUALITY=3

LOD_TARGET_FPS=17

NUM_LIGHTS=6

//TEXTURE_MAX_LOAD=512   ( //=stänger av funktionen, det kan stå 1024 eller något annat här, men det spelar ingen roll. Den ska bara stängas av)

[REALISM]

INDASPD=0

PFactor=0.540000

Torque=0.540000

GyroEffect=0.540000

CrashTolerance=0.540000

General=0.540000

UnlimitedFuel=False

TrueAirspeed=False

AutoCoord=False

RealMixture=False

StressDamage=False

GEffect=False

ManualLights=False

GyroDrift=False

CrashWithDyn=False

CrashDetection=1

[CONTROLS]

KBDAIL=64

KBDELEV=64

KBDRUD=64

PAN_RATE=900    ( det här är hastigheten på vridningen när man tittar runt i VC vyn, prova dig fram med jämna hundratal )

[USERINTERFACE]

MAP_ORIENTATION=2

PAUSE_ON_LOST_FOCUS=0

PROMPT_ON_EXIT=1

SelectFlightLevel=0

SelectFlightTitle=191

PageID=8

OpenATCOnCreate=0

SITUATION=C:\

[SOUND]

SOUND=1

SOUND_FADER1=0.500000

SOUND_FADER2=0.100000

SOUND_FADER3=0.300000

SOUND_FADER4=0.800000

SOUND_FADER5=0.500000

SOUND_FADER6=0.800000

SOUND_QUALITY=2

[DISPLAY.Device.NVIDIA GeForce 6200.0]

Mode=1280x1024x32

TriLinear=1

AntiAlias=1

[DISPLAY]

UPPER_FRAMERATE_LIMIT=25          ( det här värdet skall vara enl. tidigare info om grafikkort och FPS låsning, 25 är vad jag använder )

TEXTURE_BANDWIDTH_MULT=100    ( 400 är maxvärde, de flesta tycker man ska nöja sig med 100. Prova er fram i jämna 50-tal )

TextureMaxLoad =10                         ( Den här raden måste ni skriva dit själva, 3 är orginalvärde, 10 är max )

RUNWAY_LIGHTS_SURFACE_SCALAR=0.7         ( detta är frivilligt, det ändrar bara utseendet på banljusen. Inte FPS )

RUNWAY_LIGHTS_VASI_SCALAR=0.7                ( detta är frivilligt, det ändrar bara på utseendet på VASI inflygningsljusen )

RUNWAY_LIGHTS_APPROACH_SCALAR=1.0

RUNWAY_LIGHTS_STROBE_SCALAR=1.0

[TERRAIN]

TERRAIN_ERROR_FACTOR=100.000000

TERRAIN_MIN_DEM_AREA=10.000000

TERRAIN_MAX_DEM_AREA=100.000000

TERRAIN_MAX_VERTEX_LEVEL=20  (20 för 38m mesh, 21 för 20m mesh)

TERRAIN_TEXTURE_SIZE_EXP=8

TERRAIN_AUTOGEN_DENSITY=2

TERRAIN_USE_GRADIENT_MAP=1

TERRAIN_EXTENDED_TEXTURES=1

TERRAIN_DEFAULT_RADIUS=3.500000

TERRAIN_EXTENDED_RADIUS=4.000000

TERRAIN_EXTENDED_LEVELS=232            ( japp, det ska bara vara 232 )

[SCENERY]

IMAGE_COMPLEXITY=4

DYNAMIC_SCENERY=1

DYN_SCN_DENSITY=4

DAWN_DUSK_SMOOTHING=1

SUNGLARE=0

LENSFLARE=0

[AIRtoCONTAINER]

SIM1=Cessna Skylane 182R RG

SIM2=Learjet 45

SIM3=Schweizer 2-32 Sailplane

SIM4=Sopwith Camel

SIM5=Extra 300S

SIM6=Boeing 737-400

[APL]

CACHE_WAV_FILES=1

[TrafficManager]

TrafficDensity=100

IFROnly=0

EnableAirline=1

EnableGeneralAviation=1

[AContain]

ShowLabels=1

ShowUserLabel=0

ShowLabelManufacturer=1

ShowLabelModel=1

ShowLabelTailNumber=0

ShowLabelDistance=1

ShowLabelAltitude=1

ShowLabelAirline=0

ShowLabelAirlineAndFlightNumber=0

ShowLabelFlightPlan=0

ShowLabelContainerId=0

ShowLabelAirspeed=0

ShowLabelHeading=0

LabelDelay=1000

LabelColor=FFFF0000

[SLEW]

MaxLateralRate=40000.000000

MaxVerticalRate=1000.000000

MaxPitchRate=360.000000

MaxBankRate=360.000000

MaxHeadingRate=360.000000

[VirtualCopilot]

VirtualCopilotActive=1

[MAIN]

Maximized=1

Location=316,230,964,756

HideMenuNormal=0

HideMenuFullscreen=1

[MULTIPLAYER]

ALWAYS_SHOW_INITIAL_DIALOG=1

SESSION_NAME=FWInn (HOME-E30E924510)

PLAYER_NAME=VH-PJC

GUARANTEED_MESSAGES=0

MAX_PLAYERS=2

MAX_OBSERVERS=0

TICKS_PER_SYNC=90

PACKETS_PER_SEC=4

COLLISION_SECS=2

FOLLOWING_MULTIPLIER=5

ALLOW_PLANE_MODEL_SEND=0

ALLOW_PLANE_MODEL_RECEIVE=0

ALLOW_TEXTURE_SEND=0

ALLOW_TEXTURE_RECEIVE=0

MAX_SEGMENT_SIZE=100

MAX_SEGMENTS_PER_SEC=1

CONNECTION_TYPE=0

PROTOCOL_SELECTION=0

ALLOW_DESCRIPTIVE_SEND=1

ALLOW_DESCRIPTIVE_RECEIVE=1

AUTOPILOT_LOCK=0

DISTANCE_DISPLAY=0

ADF_TRACK=0

ALLOW_NAME_TAG_DISPLAY=1

CLIENT_CONNECT_USE_CUSTOM_PORT=0

CLIENT_CONNECT_PORT=23456

CLIENT_HOST_USE_CUSTOM_PORT=0

CLIENT_HOST_PORT=23456

HOST_CONNECT_USE_CUSTOM_PORT=0

HOST_CONNECT_PORT=23456

[SIM]

SYSCLOCK=1

[ATC]

AutoOpenAirTrafficWindow=0

UsePilotVoice=1

ShowATCText=1

PilotVoice=1

[FACILITIES]

COUNTRY=Sweden

STATE=

CITY=Norrkoping

GTL_BUTTON=6225

[FrameCallNoWarn]

grommit=1

SG_Flying_pig=1

[KEYBOARD_MAIN]

SELECT_1=49,8

SELECT_2=50,8

SELECT_3=51,8

SELECT_4=52,8

MINUS=189,8

PLUS=187,8

ZOOM_1X=8,8

SOUND_TOGGLE=81,8

ENGINE=69,8

SIM_RATE=82,8

XPNDR=84,8

SLEW_TOGGLE=89,8

EGT=85,8

SMOKE_TOGGLE=73,8

STROBES_TOGGLE=79,8

PAUSE_TOGGLE=80,8

ATC=192,8

ADF=65,8

VIEW_MODE=83,8

HEADING_GYRO_SET=68,8

DME=70,8

GEAR_TOGGLE=71,8

ANTI_ICE_TOGGLE=72,8

JET_STARTER=74,8

JOYSTICK_CALIBRATE=75,10

ALL_LIGHTS_TOGGLE=76,8

SITUATION_SAVE=186,8

VIEW_WINDOW_TO_FRONT=222,8

AP_MASTER=90,8

FREQUENCY_SWAP=88,8

COM_RADIO=67,8

VOR_OBS=86,8

BAROMETRIC=66,8

NAV_RADIO=78,8

MAGNETO=77,8

BRAKES=190,8

SPOILERS_TOGGLE=191,8

SITUATION_RESET=186,10

FLAPS_UP=116,8

THROTTLE_FULL=115,8

THROTTLE_INCR_SMALL=114,8

THROTTLE_DECR=113,8

FLAPS_DOWN=119,8

THROTTLE_CUT=112,8

VIEW=111,8

ELEV_TRIM_DN=36,9

ELEV_DOWN=38,9

INCREASE_THROTTLE=33,9

AILERONS_LEFT=37,9

CENTER_AILER_RUDDER=12,9

AILERONS_RIGHT=39,9

ELEV_TRIM_UP=35,9

ELEV_UP=40,9

DECREASE_THROTTLE=34,9

VIEW_FORWARD=38,8

VIEW_FORWARD_RIGHT=33,8

VIEW_RIGHT=39,8

VIEW_REAR_RIGHT=34,8

VIEW_REAR=40,8

VIEW_REAR_LEFT=35,8

VIEW_LEFT=37,8

VIEW_FORWARD_LEFT=36,8

VIEW_DOWN=12,8

RUDDER_LEFT=45,9

RUDDER_RIGHT=135,8

BRAKES_LEFT=122,8

BRAKES_RIGHT=123,8

AP_ATT_HOLD=84,10

AP_LOC_HOLD=79,10

AP_APR_HOLD=65,10

AP_HDG_HOLD=72,10

AP_ALT_HOLD=90,10

AP_WING_LEVELER=86,10

AP_BC_HOLD=66,10

AP_NAV1_HOLD=78,10

EXIT=67,10

ABORT=3,10

READOUTS_FLIGHT=90,9

PANEL_TOGGLE=219,9

VIEW_MODE_REV=83,9

PANEL_LIGHTS_TOGGLE=76,9

LANDING_LIGHTS_TOGGLE=76,10

PARKING_BRAKES=190,10

MINUS_SHIFT=189,9

PLUS_SHIFT=187,9

FLAPS_INCR=118,8

FLAPS_DECR=117,8

PROP_PITCH_LO=115,10

PROP_PITCH_INCR_SMALL=114,10

PROP_PITCH_DECR=113,10

PROP_PITCH_HI=112,10

MIXTURE_RICH=115,11

MIXTURE_INCR_SMALL=114,11

MIXTURE_DECR=113,11

MIXTURE_LEAN=112,11

SCRIPT_EVENT_1=219,10

SCRIPT_EVENT_2=221,10

YAW_DAMPER_TOGGLE=68,10

CENTER_NT361_CHECK=57,11

CLOSE_VIEW=144,9

NEW_VIEW=219,8

NEW_MAP=144,8

NEXT_VIEW=9,10

PREV_VIEW=9,11

VIEW_TYPE=83,10

VIEW_TYPE_REV=83,11

RADIO_VOR1_IDENT_TOGGLE=49,10

RADIO_VOR2_IDENT_TOGGLE=50,10

RADIO_DME1_IDENT_TOGGLE=52,10

RADIO_ADF_IDENT_TOGGLE=53,10

GEAR_PUMP=71,10

SPOILERS_ARM_TOGGLE=191,9

PITOT_HEAT_TOGGLE=72,9

AP_AIRSPEED_HOLD=82,10

AUTO_THROTTLE_ARM=82,9

AUTO_THROTTLE_TO_GA=71,11

LANDING_LIGHT_UP=38,11

LANDING_LIGHT_DOWN=40,11

LANDING_LIGHT_LEFT=37,11

LANDING_LIGHT_RIGHT=39,11

LANDING_LIGHT_HOME=12,11

PAN_RESET=46,9

KNEEBOARD_VIEW=121,8

MP_PLAYER_CYCLE=84,11

MP_PLAYER_SNAP=70,11

MP_GO_OBSERVER=79,11

MP_CHAT=221,11

MP_ACTIVATE_CHAT=13,8

PANEL_1=49,9

PANEL_2=50,9

PANEL_3=51,9

PANEL_4=52,9

PANEL_5=53,9

PANEL_6=54,9

PANEL_7=55,9

PANEL_8=56,9

PANEL_9=57,9

AP_MACH_HOLD=77,10

VIEW_FORWARD_UP=38,42

VIEW_FORWARD_RIGHT_UP=33,42

VIEW_REAR_RIGHT_UP=34,42

VIEW_REAR_UP=40,42

VIEW_REAR_LEFT_UP=35,42

VIEW_FORWARD_LEFT_UP=36,42

VIEW_UP=12,42

INVOKE_HELP=191,10

TOGGLE_AIRCRAFT_LABELS=76,11

ENGINE_AUTO_START=69,10

INC_COWL_FLAPS=86,11

DEC_COWL_FLAPS=67,11

USER_INTERRUPT=27,8

AILERON_TRIM_LEFT=37,10

AILERON_TRIM_RIGHT=39,10

RUDDER_TRIM_LEFT=45,10

RUDDER_TRIM_RIGHT=135,10

TOGGLE_FLIGHT_DIRECTOR=70,10

TOGGLE_AFTERBURNER=115,9

TOGGLE_MASTER_BATTERY_ALTERNATOR=77,9

TOGGLE_AIRCRAFT_EXIT=69,9

TOGGLE_TAIL_HOOK_HANDLE=70,9

RELEASE_DROP_TANK_ALL=220,8

PANEL_HUD_TOGGLE=87,8

SNAP_TO_PANEL=45,41

MARKER_SOUND_TOGGLE=51,10

TOGGLE_WATER_RUDDER=87,9

TOGGLE_PUSHBACK=80,9

KEY_CHASE_VIEW_NEXT=87,10

KEY_CHASE_VIEW_PREV=87,11

HEADING_BUG_SELECT=72,11

ALTITUDE_BUG_SELECT=90,11

CHASE_VIEW_TOGGLE=81,10

EYEPOINT_UP=13,9

EYEPOINT_DOWN=8,9

EYEPOINT_RIGHT=13,11

EYEPOINT_LEFT=8,11

EYEPOINT_FORWARD=8,10

EYEPOINT_BACK=13,10

EYEPOINT_RESET=32,8

AIRSPEED_BUG_SELECT=82,11

TOGGLE_TAILWHEEL_LOCK=71,9

ROTOR_BRAKE=66,9

ROTOR_CLUTCH_SWITCH_TOGGLE=190,9

ROTOR_GOV_SWITCH_TOGGLE=188,9

VIRTUAL_COPILOT_TOGGLE=88,11

VIRTUAL_COPILOT_ACTION=88,10

[KEYBOARD_SLEW]

SLEW_TOGGLE=89,8

SLEW_ALTIT_UP_FAST=115,8

SLEW_ALTIT_UP_SLOW=114,8

SLEW_ALTIT_FREEZE=113,8

SLEW_ALTIT_DN_FAST=112,8

SLEW_ALTIT_PLUS=81,8

SLEW_ALTIT_MINUS=65,8

SLEW_PITCH_DN_FAST=119,8

SLEW_PITCH_DN_SLOW=118,8

SLEW_PITCH_FREEZE=117,8

SLEW_PITCH_UP_FAST=116,8

SLEW_PITCH_PLUS=57,8

SLEW_PITCH_MINUS=48,8

READOUTS_SLEW=90,9

SLEW_BANK_MINUS=36,8

SLEW_AHEAD_PLUS=38,8

SLEW_BANK_PLUS=33,8

SLEW_LEFT=37,8

SLEW_FREEZE=12,8

SLEW_RIGHT=39,8

SLEW_HEADING_MINUS=35,8

SLEW_AHEAD_MINUS=40,8

SLEW_HEADING_PLUS=34,8

SLEW_RESET=32,8

TOGGLE_AIRCRAFT_LABELS=76,11

EYEPOINT_UP=13,9

EYEPOINT_DOWN=8,9

EYEPOINT_RIGHT=13,11

EYEPOINT_LEFT=8,11

EYEPOINT_FORWARD=8,10

EYEPOINT_BACK=13,10

_______________________________________________________________________________________________________________