FLYGSÄSONGEN?

ÄR DU REDO

INFÖR

Här kan du söka alla gällande och kommande föreskrifter och allmänna råd. Du kan söka gamla BCL och nya LFS

(klicka på texten ovan)

_______________________

________________________________________________

Här kan du rosta av dig inför årets flygsäsong.

*Kommer du ihåg vad som gäller för flygning med passagerare?

*Hur mycket extra flygbränsle ska man ha med sig?

*När ska en ATS färdplan senast lämnas in?

________________________________________________

PPL PROV

En riktigt bra avrostning är att gå igenom dessa PPL prov. Hur mycket minns du av flygteorin? Det är ju varje pilots skyldighet att hålla sig ajour med flygteorin så med andra ord, detta ska du kunna enligt LFV. Mycket bra övningsprov.

Lycka till !!!

Transportstyrelsens bilagor till PPL prov

(Bilagor som krävs för att göra "luftisprov" och träningsprov)

Transportstyrelsens "prov-prov" Prestanda och Färdplanering

________________________________________________

________________________________________________

LinköpingsFlygklubb

Navlathund     119kb   

Copyright RB Design.se © 2006